מתכסה במילים

מתכסה במילים

כדי להימנע ממבטים

סימנים שחורים על המסך

מכסים צלקות ישנות

 

חושב על המיילים בין לבין

ובסוף התחושה מנצחת

גם התבוסה גם הניצחון

 

המילים משאירות לי מקום

לרגעים רבים בהם

הייתי יכול לחשוב שהם אמיתיות

 

מתכסה במילים

נותן להם לקחת אותי

לסיבוב של קילומטרים

עדיין לא נאבדו

עדיין לא שקעו

 

סופות וצרחות

מישהו זוכר

לוקח איתו את החיים

ואני מתכסה במילים

 

כן יש לי שורות

יש זמן קצוב

האור דולק

אני קרוב אבל לא נוגע

 

רק המילים מכסות אותי דק

 

 

ואולי זה מה שאני ואולי אלו המילים בהן אני משתמש שהופכות אותי לכזה . השיר נכתב בנובמבר 2014